A 26
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 BF 1TAP religia
DB 1TWG EDB
GA 1TWP historia
  ŁP 3LPC u_coaching
2 8:50- 9:35 1TIG-2/2 z_angielski
SP 1TMG religia
SL 1TWP-1/2 Prac.chowu
RZ 1TIP-1/2 j.angielski
ŁP 3LPC u_coaching
3 9:45-10:30 1TWP-2/2 z_angielski
DB 1TMP EDB
SL 1TWP-1/2 Prac.chowu
BF 1TAP religia
SL 1TWP Chów zw.gid
4 10:40-11:25   BF 1LOG religia
RZ 1TIP-1/2 z_angielski
1TWG Anat_fiz_zw
SL 1TWP Chów zw.gid
5 11:35-12:20 KB 3LPC-1/2 j.angielski
JP 1TMG chemia
KH 1TMP fizyka
1TWG Anat_fiz_zw
KB 1TFG zaj. wych.
6 12:30-13:15 JB 4WA,4AW u_hist.i sp.
LC 2TIS Podstawy_DG
KH 1TWP fizyka
AM 1TAG Roś.oz.w ak
BA 1TWP j.polski
7 13:25-14:10 JA 1TWP filozofia
PI 3TWE matematyka
ZP 1TMP materiał.od.
AM 1TAG Roś.oz.w ak
DB 1TWP EDB
8 14:15-15:00 LC 2TWA kompetencje
WL 1TWG BHP
PK 3TI religia
AM 1TAG zaj. wych.
MP 3TI-1/2 j.niemiecki
9 15:10-15:55     SL 2TWA-1/2 Prac_zootech
MP 2TIE-1/2 j.niemiecki
BF 2TIE religia
10 16:00-16:45 FB 3TWE-2/2 Prac_diagn
MJ 2TIS-2/2 r_angielski
SL 2TWA-1/2 Prac_zootech
  MP 2TIE-1/2 j.niemiecki
11 16:55-17:40 FB 3TWE-2/2 Prac_diagn
  AD 3TWE-1/2 Prac_zabieg
   
12 17:45-18:30 FB 3TWE-1/2 Prac_diagn
JM 2TWA-2/2 j.niemiecki
AD 3TWE-1/2 Prac_zabieg
   
13 18:35-19:20 FB 3TWE-1/2 Prac_diagn
AK 3TWE-2/2 r_angielski
AD 3TWE-1/2 Prac_zabieg
AK 3TPM zaj. wych.
 
Obowiązuje od: 2020_02_10_v_4.2.0 Drukuj plan