3TFG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 r_geografia TW B 07 j.polski BA A 28 u_hist.i sp. JB B 13 tech_multi KJ B 07 j.angielski-1/2 KB B 03
u_pilot_dron-2/2 RB B 25
2 8:50- 9:35 wf gim 1 wf gim 1 religia KG RDwA tech_multi KJ B 07 matematyka ID B 06
3 9:45-10:30 PF RB B 15 wf gim 1 PF RB B 07 j.polski BA B 06 u_pilot_dron-1/2 RB B 25
j.niemiecki-2/2 MR B 02
4 10:40-11:25 PM-1/2 KJ B 04
TF-2/2 RB B 25
r_geografia TW A 37 matematyka ID B 15 j.polski BA B 06 tech_multi KJ B 06
5 11:35-12:20 PM-1/2 KJ B 04
TF-2/2 RB B 25
COO-1/2 JA A 30
PM-2/2 KJ A 23
TF-1/2 RB B 25
PM-2/2 KJ B 04
u_pilot_dron-1/2 RB B 04
j.angielski-2/2 KB B 03
j.niemiecki-1/2 ST B 03
j.angielski-2/2 KB B 11
6 12:30-13:15 TF-1/2 RB B 25
COO-2/2 JA B 04
COO-1/2 JA A 30
PM-2/2 KJ A 23
TF-1/2 RB B 25
PM-2/2 KJ B 04
u_pilot_dron-1/2 RB B 04
r_angielski-2/2 KB B 03
zaj. wych. KB B 03
7 13:25-14:10 TF-1/2 RB B 25
COO-2/2 JA B 04
PM-1/2 KJ A 23
COO-2/2 JA A 30
COO-1/2 JA B 04
TF-2/2 RB B 25
j.angielski-1/2 KB B 03
u_pilot_dron-2/2 RB B 04
UF TB B 13
8 14:15-15:00 religia KG RDwB PM-1/2 KJ A 23
COO-2/2 JA A 30
COO-1/2 JA B 04
TF-2/2 RB B 25
r_angielski-1/2 KB B 03
u_pilot_dron-2/2 RB B 04
 
Obowiązuje od: 15 listopada 2021 v 1.6.0 Drukuj plan