1TWG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 Prac_anatom-2/2 A 8 EDB DB A 26 religia SP B 07 j.angielski-2/2 A 24 Prac_zootech-1/2 SL A 8
2 8:50- 9:35 j.angielski-1/2 RZ A 32
Prac_anatom-2/2 A 8
historia MC A 32 j.angielski-1/2 RZ B kon
j.angielski-2/2 B 06
matematyka DD A 36 Prac_zootech-1/2 SL A 8
3 9:45-10:30 Prac_anatom-1/2 A 8
informatyka-2/2 AG A 23
r_angielski-1/2 RZ A 37
r_angielski-2/2 A 38
fizyka KH B 16 matematyka DD A 36 chemia JP A 37
4 10:40-11:25 Prac_anatom-1/2 A 8
j.niemiecki-2/2 MR A 33
j.polski BA A 35 przedsięb. LC B 07 Anat_fiz_zw A 26 wf-1/2 MF gim 2
wf-2/2 gim 1
5 11:35-12:20 Chów_hod_zw A 31 przedsięb. LC A 35 biologia AB B 07 Anat_fiz_zw A 26 j.niemiecki-1/2 MR A 33
Prac_zootech-2/2 SL A 8
6 12:30-13:15 Chów_hod_zw A 31 wf-1/2 MF gim 2
wf-2/2 gim 1
matematyka DD B 13 historia MC A 10 informatyka-1/2 AG A 30
Prac_zootech-2/2 SL A 8
7 13:25-14:10 j.polski BA A 31 wf-1/2 MF gim 2
wf-2/2 gim 1
zaj. wych. SL B kon religia SP RDwA WOK JA A 31
8 14:15-15:00   BHP WL A 26     geografia KY A 35
Obowiązuje od: 2020_02_10_v_4.2.0 Drukuj plan