2TP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 ABD-2/2 KK A 30   religia SN A 12 PSI-1/2 ET A 30 ABD-1/2 KK A 30
u_S&H-2/2 GB A 18
2 8:50- 9:35 ABD-2/2 KK A 30 matematyka PI A 32 historia JB A 26 PSI-1/2 ET A 30 ABD-1/2 KK A 30
j.niemiecki-2/2 MP A 17
3 9:45-10:30 z_angielski MJ A 32 AD. SR A 23 informatyka-1/2 ET A 16
j.angielski-2/2 BK A 25
SBD ET A 23 wf-1/2 gim 2
wf-2/2 MZ gim 1
4 10:40-11:25 geografia MI A 35 wf-1/2 gim 2
wf-2/2 MZ gim 1
Pod.Prog. WB A 23 SBD ET A 23 wf-1/2 gim 2
wf-2/2 MZ gim 1
5 11:35-12:20 j.polski JW A 28 zaj. wych. ET A 26 przedsięb. LC A 32 r_matematyka PI A 37 historia JB A 28
6 12:30-13:15 religia SN RDwA PAI(P) GB A 23 j.angielski-1/2 SJ A 25
ABD-2/2 KK A 30
Pod.Prog. WB A 23 u_S&H-1/2 GB A 16
j.angielski-2/2 BK A 38
7 13:25-14:10 chemia JP A 32 PAI(P) GB A 23 j.polski JW A 28 fizyka KH A 28 matematyka PI A 28
8 14:15-15:00 PSI-2/2 ET A 18 j.polski JW A 28 ABD-1/2 KK A 30
informatyka-2/2 ET A 17
j.niemiecki-1/2 TB A 25
j.niemiecki-2/2 MP A 16
biologia AW A 36
9 15:10-15:55   j.niemiecki-1/2 TB A 26
PSI-2/2 ET A 17
    j.angielski-1/2 SJ A 33
Obowiązuje od: 15.05.2023 v 3.07.07 Drukuj plan